Revitalizace rudolecké rokle – rok 2017

Začala revitalizace rudolecké rokle. V první etapě, MÚ Březová,  prostřednictvím odborné firmy, provedl vykácení všech stromů v okolí vodních ploch v rokli na pozemcích města. Firma která povedla kácení a těžbu dřeva však zatím za sebou zanechala spoušť ve formě pařezů, větví a nepořádku. Tento nepořádek bude  nezbytné  uklidit  včas, než celý prostor rokle zaroste, poměrně intenzivním porostem a nepořádek a větve zůstanou  pod ním.

Občané Rudolce doufají, že za přispění aktivity MÚ, se město přihlásí do programu  Agentury pro ochranu přírody a krajiny České republiky a revitalizace Rudolecké rokle bude probíhat v urychleném režimu např. zapojením a včasným podáním žádosti do programu POPFK (115 164) – Obnova, rekonstrukce nebo výstavba malých vodních nádrží.

Jedná se o podporui obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je to národní dotační program MŽP podporující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny vodních, lesních i mimolesních ekosystémů

Podporované činnosti: náklady na stavební práce (výstavba, revitalizace, rozčlenění litorálního pásma, tvorba ostrovů, odbahnění, rekonstrukce, oprava a výstavba souvisejících technických objektů apod.), vyřezání náletových dřevin, náklady na doprovodné výsadby dřevin související s realizací opatření a náklady na přípravu akce a výkup pozemků související s přípravou akce. Pro záměry do 1 mil. Kč.

Termín pro podání žádostí: pro stavební akce v průběhu celého roku a pro ostatní od 1.3. do 30.9. běžného roku

Dále spoléháme na to, že proběhne včasný úklid rokle firmou, která provedla těžbu a příslušní pracovníci MÚ si  rokli řádně převezmou.

Spoléháme na  odpovědné pracovníky MÚ, že dojde k zapojení do výše uvedeného, nebo obdobného projektu pro revitalizaci rokle, aby úsilí a práce našich občanů, při likvidaci předchozí zátěže  z let 2011 a 2012, nepřišla nazmar.

Stávající stav rokle si můžete prohlédnout na fotogalerii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>